Reiherente (Aythya fuligula)

Reiherente (Aythya fuligula)
Canon EOS 30, 4,5-5,6/ 100-400 mm L IS USM
Nationalpark Bayerischer Wald